LA BRIGADA LINCOLN
Autors: Pablo Dura (guions) i Carles Esquembre (dibuixos)
Lloc i data d'aparició: Espanya, 2019. Panini Comics

Si ens fixéssim només en l'estructura tradicional d'un còmic possiblement trobaríem molts defectes a aquest volum. Tanmateix, en aquest cas, hi ha altres consideracions que fan la seva lectura absolutament recomanable. Els autors no s'amaguen del que tractaven fer: un homenatge als homes i dones que, lliurament, van venir a Espanya a defensar una República atacada pel feixisme internacional. I només això mereix ja tots els respectes i simpaties.

Les intencions queden clares en el pròleg escrit per Josephine Nelson filla d'un comissari polític de la brigada. El llibre, però, no tracta només de la guerra civil espanyola. El protagonista és un xicot negre americà amb l'experiència d'haver participat en manifestacions i protestes pels drets civils en el seu país. Poc a poc s'anirà guanyant l'estima dels seus companys i dels seus superiors. Les nombroses baixes del camps republicà l'obligaran a ocupar càrrecs cada cop de més responsabilitat fins comandar el batalló. Quan un militar dels Estats Units ve a veure'ls ell podrà tirar-li en cara que està en un país que l'accepta com a comandant mentre que en el seu país d'origen no hauria pogut passar de caporal.

Malgrat el convenciment que la guerra està perduda defensarà la continuació d'una lluita inacabable per acabar amb el feixisme. El llibre s'enriqueix amb detalls de personatges coneguts -Ernest Hemingway, Frank Cappa o Gerda Taro- que fan sentir la seva veu en favor de la República o, com el cas de la darrera, les seves reivindicacions feministes.

El món del còmic
Toni Segarra