DICK FULMINE (JUAN CENTELLA)
Autors: Vincenzo Baggioli (guions) i Carlo Cossio (dibuixos)
Lloc i data d'aparició: Itàlia, 1938. Revista L'Audace
 

DICK FULMINE, conegut a Espanya amb el nom de JUAN CENTELLA, va ser creat a Itàlia l'any 1938 per a compensar la desaparició de les gran sèries nord-americanes prohibides per Mussolini. Dick Fulmine és un forçut, inspirat en el campió de boxa Primo Carnera, que actua com a justicier acompanyat de Zambo, d'aspecte més aviat esquifit però molt astut. Dick Fulmine, d'origen italo-americà, abraça ràpidament la causa feixista i es posa al servei de Mussolini combatent els aliats en diferents escenaris bèl·lics. En el seu paper de líder del feixisme ha d'enfrontar-se a la Màscara Blanca que, naturalment, és el dolent perquè combat els nazis. Dick Fulmine - imitat més tard, encara que no de manera tant exagerada pel nostre Roberto Alcázar - no té, però, cap problema per vèncer tots els seus enemics gràcies a la seva descomunal força. Carlo Cossio va dibuixar DICK FULMINE sense preocupar-se massa ni dels decorats ni dels detalls de la vinyeta. A un dibuix molt simplista i afegeix una abundància de primers plans, plans mitjos i americans, que no fan necessari omplir la vinyeta amb més elements. Es pot dir que des del punt de vista estètic, DICK FULMINE, és una obra bastant vulgar i dolenta. Malgrat això, DICK FULMINE, obtingué un èxit difícilment explicable a menys que es consideri que els seus guions eren, curiosament, acceptats com a normals a conseqüència de les condicions polítiques del moment. Els italians - tots feixistes - eren sempre els bons i calia lluitar contra les idees destructives que venien de fora, principalment d'Anglaterra i els Estats Units. I això ho feien a base de repartir "llenya" perquè, ja se sap, no hi ha res com un parell d'hòsties per adreçar el personal. De manera sorprenent, un cop acabada la guerra, DICK FULMINE va subsistir fins l'any 1955.

El món del còmic
Toni Segarra