MORT CINDER
Autors: Héctor Oesterheld (guions) i Alberto Breccia (dibuixos)
Lloc i data d'aparició: Argentina, 1962. Revista MISTERIX
 

MORT CINDER es va poder llegir a Espanya en italià l'any 73 a la revista IL MAGO que es distribuïa, encara que de forma minoritària, al nostre país. Poc després va ser publicat a la revista ZEPPELIN, editada per Buru Lan. El còmic és un art en el qual, generalment, es dóna més importància al dibuix que al guió. Moltes de les històries que llegim no tenen un mínim rigor intel·lectual que les faci creïbles per a un públic adult. Per això, una sèrie com Mort Cinder és una autèntica joia atès que és capaç de ajuntar un excel·lent guió amb una extraordinària realització gràfica. Mort Cinder és un viatger del temps. No se sap per quina raó i amb quin mecanisme ho fa. Oesterheld es planteja el primer episodi de manera força irracional: un criminal ajusticiat, ressuscita gràcies a un antiquari, Ezra Winston, probablement l'autèntic protagonista, que el fa viatjar a diversos moments del passat per esbrinar la data d'alguns objectes de la seva botiga. Aquest viatges, però, el situen sempre en perill de mort: a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, en un vaixell d'esclaus, a la cel·la dels comdemnats a mort d'una presó o a la batalla de Les Termòpiles.

 

El món del còmic
Toni Segarra