RAHAN
Autors: Roger Lecureux (guions) i André Cheret (dibuixos)
Lloc i data d'aparició: França, 1969 . Revista Pif Gadget d'edicions Vaillant
 

Probablement sigui TOUNGA (Edouard Aidans, 1964) el còmic que més ha respectat la realitat del Paleolític. Malauradament TOUNGA és quasi desconegut aquí atès que només uns pocs episodis han estat publicats en castellà. No cal parlar tampoc de PURK, EL HOMBRE DE PIEDRA dels germans Gago (1950) que és només un còmic d'aventures amb moltes lluites però sense cap rigor documental. Més documentat és RAHAN encara que els susccessius episodis de la saga tinguin lloc en indrets tant allunyats un de l'altre que facin inverossímil que siguin protagonitzats pel mateix personatge. L'autor situa l'acció en un temps indeterminat del Paleolític, molt ampli, entre l'any 100.000 i el 25.000 aC. L'economia és depredadora, és a dir, l'home és caçador i recol·lector i, tot just, comença a saber pescar. No sap, però, encara cultivar la terra ni mantenir animals domesticats i, per tant, és majoritàriament depredador i nòmada. Els diferents grups lluiten entre ells per assegurar-se la subsistència i comencen a sorgir els primers cultes i les primitives creences en mans d'entabanadors que utilitzen la religió creada per obtenir el poder. Rahan, el protagonista, pertany al tipus Homo Sapiens Sapiens però en el seu deambular es trobarà amb clans i tribus dels tipus Homo Sapiens i Homo Erectus. Rahan, com a home més evolucionat, ajuda amb els seus coneixements, els clans més endarrerits i els ensenya les tècniques que els permeten progressar en pau. És una sèrie, amb vocació didàctica, dedicada principalment a un public juvenil basada, fonamentalment, a donar relleu a valors com la pau, el raonament, el coneixement tecnològic com a avenç pel progrés i la tolerància cap els que tenen característiques diferents de la majoria. A Espanya, Burulan, va editar uns quants episodis, sense massa àxit, l'any 1974. L'èxit, a França, de RAHAN ha fet que hagi estat portat al cinema.

El món del còmic
Toni Segarra