MORTADELO Y FILEMÓN
Autor: Francisco Ibánez (guions i dibuixos)
Lloc i data d'aparició: Espanya, 20 de gener de 1958 en el número 1394 de la revista Pulgarcito

El Sulfato Atómico és la primera aventura llarga, publicada en format álbum l'any 1969, de MORTADELO Y FILEMÓN.

El món del còmic
Toni Segarra